من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کله‌پزی‌ها > کله پزی صفاهان اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۴

کله پزی صفاهان

کله پزی صفاهان اصفهانکله پزی صفاهان اصفهانکله پزی صفاهان اصفهان

اطلاعات تماس کله پزی صفاهان

۰۳۱ ۳۲۶۷ ۴۴۳۸
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، مقابل مسجد الکریم ، ساختمان بهشت
http://manoshahr.ir/safahan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کله پزی صفاهان

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا غذای اصلی کله پزی صفاهان

منوی پیشنهادی