من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کله‌پزی‌ها > کله پزی پگاه اصفهان | من و شهر
۰ ۷۵۲

کله پزی پگاه

کله پزی پگاه اصفهانکله پزی پگاه اصفهان

اطلاعات تماس کله پزی پگاه

اصفهان ،میدان قدس ،خیابان مصلی ، روبروی دارلشفاء
http://manoshahr.ir/pegah
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کله پزی پگاه

مشخصات عمومی
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی کله پزی پگاه

منوی پیشنهادی