من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی شازده اصفهان | من و شهر
۱ ۰

طباخی شازده

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی شازده

۰۳۱ ۳۵۶۷ ۸۲۹۴
اصفهان ، خیابان سروش ، انتهای خیابان عسگریه
http://manoshahr.ir/shazdeh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی شازده

سرویس دهی
مشخصات عمومی