من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی پیروز اصفهان | من و شهر
۰ ۷۴۰

طباخی پیروز

طباخی پیروز اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی پیروز

۰۹۱۳ ۳۰۷ ۷۴۹۴
۰۳۱ ۳۴۳۶ ۰۵۲۳
اصفهان ، خیابان رباط اول ، سه راه استاد شهریار ، جنب داروخانه دکتر مصطفوی
http://manoshahr.ir/pirooz
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی پیروز

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی طباخی پیروز

منوی پیشنهادیمنو غذا پیش غذا طباخی پیروز

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی پیروز

منوی پیشنهادی