من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی ضیافت اصفهان | من و شهر
۱ ۰

طباخی ضیافت

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی ضیافت

۰۹۱۰ ۳۰۰ ۶۳۴۵
۰۹۱۳ ۳۰۷ ۳۴۹۸
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۵۱۵۷
اصفهان ، خوراسگان ، خیابان جی شرقی ، جنب ایران خودرو
http://manoshahr.ir/ziyafat
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی ضیافت

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی طباخی ضیافت

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر طباخی ضیافت

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی ضیافت

منوی پیشنهادی