من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی گلچین اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۰

طباخی گلچین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی گلچین

۰۹۱۳ ۳۱۱ ۸۶۷۷
۰۹۱۳ ۱۰۴ ۷۳۳۱
۰۹۱۳ ۳۰۴ ۲۰۱۵
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۰۱۱۴
اصفهان ، خوراسگان ، خیابان جی شرقی ، جنب ایران خودرو
http://manoshahr.ir/golchin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی گلچین

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی طباخی گلچین

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر طباخی گلچین

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی گلچین

منوی پیشنهادی