من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی اعظمی اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۲

طباخی اعظمی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی اعظمی

۰۹۱۳ ۱۱۰ ۱۸۹۳
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۴۱۱۵
اصفهان ، خیابان جی ، خیابان مهدیه ، روبروی بهزیستی
http://manoshahr.ir/aazami
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی اعظمی

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی طباخی اعظمی

منوی پیشنهادیمنو غذا صبحانه طباخی اعظمی

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی اعظمی

منوی پیشنهادی