من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی آزادگان اصفهان | من و شهر
۱ ۰

طباخی آزادگان

طباخی آزادگان اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی آزادگان

۰۹۱۳ ۶۹۵ ۵۲۸۷
۰۹۱۳ ۲۰۰ ۵۳۷۰
۰۳۱ ۳۷۸۵ ۴۱۷۴
اصفهان ، بلوار کشاورز ، پمپ بنزین دستگرد ، کوی گلزار شهدای دستگرد
http://manoshahr.ir/azadegan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی آزادگان

سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی طباخی آزادگان

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر طباخی آزادگان

منوی پیشنهادیمنو غذا صبحانه طباخی آزادگان

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی آزادگان

منوی پیشنهادی