من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی سینا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

طباخی سینا

طباخی سینا اصفهانطباخی سینا اصفهانطباخی سینا اصفهانطباخی سینا اصفهانطباخی سینا اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی سینا

۰۹۱۳ ۳۱۴ ۶۰۱۱
اصفهان ، خیابان ابن سینا ، مقابل خدمات شهری ، بن بست مهدی
http://manoshahr.ir/sina
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی سینا

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر طباخی سینا

منوی پیشنهادی

منو غذا نوشیدنی طباخی سینا

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی طباخی سینا

منوی پیشنهادی