من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > فست فود‌ها > فست فود مهرداد اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۰۹

فست فود مهرداد

فست فود مهرداد اصفهانفست فود مهرداد اصفهان

اطلاعات تماس فست فود مهرداد

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۹۴۱۰
اصفهان ، خیابان مهرداد
http://manoshahr.ir/mehrdad
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات فست فود مهرداد

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی فست فود مهرداد

منوی پیشنهادی
منو غذا دسر فست فود مهرداد

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی فست فود مهرداد

ساندویچ‌ها
خوراک‌ها