من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > فست فود‌ها > فست فود زغالی برگر اصفهان | من و شهر
۰ ۴۰۴

فست فود زغالی برگر

فست فود زغالی برگر اصفهانفست فود زغالی برگر اصفهانفست فود زغالی برگر اصفهان

اطلاعات تماس فست فود زغالی برگر

۰۳۱ ۳۵۲۴ ۲۷۶۴
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۸۳۳۳
اصفهان ، خیابان جی ،ابتدای همدانیان ،روبروی ترمینال جی
http://manoshahr.ir/zoghali-berger
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات فست فود زغالی برگر

امکانات
سرویس دهی
مشخصات
مشخصات عمومی