من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > فست فود‌ها > کباب ترکی بلک اصفهان | من و شهر
۰ ۴۹۶

کباب ترکی بلک

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کباب ترکی بلک

۰۳۱ ۳۲۲۸ ۰۴۶۶
اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان آل خجند
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب ترکی بلک

امکانات
مشخصات
مشخصات عمومی
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی کباب ترکی بلک

منوی پیشنهادیمنو غذا پیش غذا کباب ترکی بلک

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کباب ترکی بلک

کنتاکی‌ها
ساندویچ‌ها