من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > فست فود‌ها > فست فود وندیک اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۲۰

فست فود وندیک

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس فست فود وندیک

۰۳۱ ۳۶۶۷ ۲۶۶۵
۰۳۱ ۳۶۶۷ ۲۶۶۳
اصفهان ، بلوار آیینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
http://manoshahr.ir/venedic
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات فست فود وندیک

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی فست فود وندیک

منوی پیشنهادی

منو غذا دسر فست فود وندیک

منوی پیشنهادی
سالاد‌ها
منو غذا ساندویچ ها فست فود وندیک

غذای کودک
منوی پیشنهادی
برگر‌‌‌ها
منو غذا پیتزاها فست فود وندیک

منوی پیشنهادی