من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ دوران اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کترینگ دوران

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کترینگ دوران

۰۹۱۳ ۴۰۵ ۵۵۸۴
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۹۲۲۵
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۸۱۸۰
اصفهان ،خیابان جی ،خیابان همدانیان ،غذای دوران
http://manoshahr.ir/doran
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ دوران

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کترینگ دوران

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی کترینگ دوران

منوی پیشنهادی
چلو‌ها
جوجه‌ها
کباب‌ها