من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ فردیس اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۸۲

کترینگ فردیس

کترینگ فردیس اصفهانکترینگ فردیس اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ فردیس

۰۳۱ ۳۶۲۹ ۲۳۲۸
۰۳۱ ۳۶۲۹ ۲۳۲۶
اصفهان ، خیابان وحید ، خیابان خاقانی ، کترینگ فردیس
http://manoshahr.ir/fardis
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ فردیس

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای سفارشی کترینگ فردیس

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی کترینگ فردیس

دریایی
غذای خانگی
منوی پیشنهادی


منو غذا خوراک های کبابی کترینگ فردیس

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی خارجی کترینگ فردیس

منوی پیشنهادی