من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ جواد اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۰

کترینگ جواد

کترینگ جواد اصفهانکترینگ جواد اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ جواد

۰۳۱ ۳۴۴۴ ۹۴۹۷
اصفهان ، خیابان رزمندگان ، بعد از مجتمع زیتون
http://manoshahr.ir/javad
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ جواد

مشخصات - امکانات
سرویس دهی