من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ دسی گل اصفهان | من و شهر
۰ ۵۰۶

کترینگ دسی گل

کترینگ دسی گل اصفهانکترینگ دسی گل اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ دسی گل

۰۹۱۳ ۳۰۹ ۰۰۳۷
۰۳۱ ۳۲۲۸ ۸۱۰۵
۰۳۱ ۳۲۲۵ ۵۳۲۵
اصفهان ، بزرگراه پروین ، خیابان حکیم شفائی دوم ، چهارراه دوم
http://manoshahr.ir/desigol
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ دسی گل

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی کترینگ دسی گل

منوی پیشنهادی