من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ آریانا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۵۶

کترینگ آریانا

کترینگ آریانا اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ آریانا

۰۹۱۳ ۵۹۵ ۷۵۲۲
۰۹۱۳ ۱۳۹ ۶۱۰۰
۰۳۱ ۳۶۸۲ ۱۰۷۱
اصفهان ، بهارستان ، خیابان ایثار جنوبی ، نبش گذر رحمت
http://manoshahr.ir/aryana
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ آریانا

مشخصات - امکانات
سرویس دهی