من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ تک ستاره اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۰۵

کترینگ تک ستاره

کترینگ تک ستاره اصفهانکترینگ تک ستاره اصفهانکترینگ تک ستاره اصفهانکترینگ تک ستاره اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ تک ستاره

۰۹۱۳ ۳۱۳ ۹۰۰۳
۰۳۱ ۳۳۳۳ ۴۱۸۰
۰۳۱ ۳۳۳۳ ۴۱۷۹
اصفهان ، خیابان رزمندگان ، روبروی بلوار سپاه
http://manoshahr.ir/tak-setareh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ تک ستاره

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی کترینگ تک ستاره

منوی پیشنهادی