من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > جگرکی > جگرکی دلنشین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۵۴

جگرکی دلنشین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس جگرکی دلنشین

۰۹۱۳ ۴۱۳ ۵۶۹۱
اصفهان ، هشت بهشت شرقی
http://manoshahr.ir/delneshin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات جگرکی دلنشین

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی جگرکی دلنشین

دسر و نوشیدنی
منوی پیشنهادی