من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > بریانی حاج محمود شفاعت اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۵۴

بریانی حاج محمود شفاعت

اطلاعات تماس بریانی حاج محمود شفاعت

۰۳۱ ۳۵۰۴ ۵۷۷۷
اصفهان ، سی و سه پل ، هتل کوثر
http://manoshahr.ir/shafaat
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات بریانی حاج محمود شفاعت

امکانات
سرویس دهی

لیست قیمت بریانی حاج محمود شفاعت

شعبات