من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کباب بریانی مقدم نو اصفهان | من و شهر
۰ ۸۳۵

کباب بریانی مقدم نو

کباب و بریانی مقدم نو اصفهان

اطلاعات تماس کباب بریانی مقدم نو

۰۹۱۳ ۱۱۱ ۴۵۸۶
۰۳۱ ۳۳۳۱ ۹۶۱۶
اصفهان ،خیابانامام خمینی ،ورودی خانه اصفهان ،نرسیده به نگهبانی ،سمت راست
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب بریانی مقدم نو

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب بریانی مقدم نو

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کباب بریانی مقدم نو

منوی پیشنهادی