من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کباب و بریانی شاد اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۱۳

کباب و بریانی شاد

کباب و بریانی شاد اصفهانکباب و بریانی شاد اصفهان

اطلاعات تماس کباب و بریانی شاد

۰۳۱ ۳۲۶۰ ۹۶۱۷
اصفهان ، خیابان رکن الدوله ، خیابان نیرو ، روبروی داروخانه دکتر صدیقی
http://manoshahr.ir/shad
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب و بریانی شاد

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب و بریانی شاد

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی کباب و بریانی شاد

منوی پیشنهادی