من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کباب و بریان ترنج من و شهر | اصفهان
۰ ۶۷۲

کباب و بریان ترنج

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کباب و بریان ترنج

۰۳۱ ۳۶۵۰ ۴۸۵۷
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ۲ ، بعد از خوارزمی ۳
http://manoshahr.ir/barbecue-and-biryani-toranj
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب و بریان ترنج

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب و بریان ترنج

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کباب و بریان ترنج

منوی پیشنهادی