من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کبابی ظفر اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۳۵

کبابی ظفر

کترینگ ظفرکترینگ ظفر

اطلاعات تماس کبابی ظفر

۰۹۱۳ ۲۰۴ ۹۷۶۳
۰۳۱ ۳۶۲۹ ۴۶۰۹
اصفهان ، خیابان نظر میانی ، خیابان خورشید
http://manoshahr.ir/zafar
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کبابی ظفر

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کبابی ظفر

منوی پیشنهادی