من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > چلو کبابی بیست اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۲۱

چلو کبابی بیست

چلو کبابی بیست اصفهانچلو کبابی بیست اصفهان

اطلاعات تماس چلو کبابی بیست

۰۹۱۳ ۹۷۸ ۰۳۵۹
۰۹۱۳ ۳۸۵ ۸۳۵۷
۰۳۱ ۳۶۸۲ ۴۰۰۰
اصفهان ، بهارستان ، خیابان الفت ، نبش چهارراه ایثار
http://manoshahr.ir/bist
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات چلو کبابی بیست

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی چلو کبابی بیست

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی چلو کبابی بیست

منوی پیشنهادی