من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال شیرین‌ها > گز افشار اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۴۷

گز افشار

گز افشار اصفهانگز افشار اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس گز افشار

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۲۵۰۲
اصفهان ، خیابان کاشانی ، چهار راه وفایی
http://manoshahr.ir/afshar
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات گز افشار

Icon
مشخصات