من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال شیرین‌ها > گز > گز میخک اصفهان | من و شهر
۰ ۸۵۲

گز میخک

گز میخک اصفهانگز میخک اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس گز میخک

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۷۱
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، نبش خاقانی
http://manoshahr.ir/mikhak
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات گز میخک

مشخصات