من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال شیرین‌ها > گز > گز جعفری اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۶

گز جعفری

گز جعفری اصفهانگز جعفری اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس گز جعفری

۰۳۱ ۳۴۴۴ ۶۸۴۴
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، مقابل هتل پیروزی
http://manoshahr.ir/jafari
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات گز جعفری

مشخصات