من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی کلاسنو
۰ ۹۸۳

قهوه فروشی کلاسنو

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%۲0 تخفیف پیلاتس باشگاه بانوی آفتاب
20%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۳۱:۴۴
۱۰۰
%11 تخفیف پیلاتس باشگاه زیتون
11%
۹۵,۰۰۰ ت
۸۴,۵۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۳۱:۴۴
۱۰۰
آموزش خصوصی شنا
20%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۵۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۸:۳۱:۴۴
۵۵
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه خاتون(بانوان)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۸:۳۱:۴۴
۱۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۰ روز + ۸:۳۱:۴۴
۱۰۰
%۱۵ تخفیف پیلاتس بانوان
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۸:۳۱:۴۴
۱۰۰

اطلاعات تماس قهوه فروشی کلاسنو

۰۳۱ ۳۶۵۱ ۸۹۵۶
اصفهان ، سپاهانشهر ، میدان غدیر ، مجتمع نگین ۷ ، واحد۲۶۳ ، قهوه فروشی کلاسنو

خدمات و امکانات قهوه فروشی کلاسنو

خدمات-امکانات
مشخصات