من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی دلکش اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۷

قهوه فروشی دلکش

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی دلکش

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۵۲۱۸
اصفهان ،خیابان چهارباغ عباسی ،روبروی کوچه سینما سپاهان ،قبل از پاساژ تخت جمشید ، قهوه فروشی دلکش
http://manoshahr.ir/delkash-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی دلکش

خدمات-امکانات
مشخصات