من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > قهوه فروشی ها > قهوه فروشی آوین اصفهان | من و شهر
۱ ۰

قهوه فروشی آوین

من و شهر

اطلاعات تماس قهوه فروشی آوین

۰۳۱ ۳۵۶۷ ۱۰۳۷
اصفهان ، بزرگراه شهید چمران ، بلوار زینبیه ، بعد از خیابان محوری ، قهوه فروشی آوین
http://manoshahr.ir/avin-coffee
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات قهوه فروشی آوین

خدمات-امکانات
مشخصات