من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ نیاوران اصفهان | من و شهر
۰ ۳۷۶۸

کافی شاپ نیاوران

من و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ نیاوران

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۷۴۹۹
اصفهان ، خیابان آپادانا اول ، رو به روی ساختمان اداری برق ، کافه نیاوران
http://manoshahr.ir/niyavaran
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ نیاوران

خدمات-امکانات
مشخصات

منو کافه کیک کافی شاپ نیاوران

منوی پیشنهادی

منو کافه بستنی کافی شاپ نیاوران

منوی پیشنهادی

منو کافه نوشیدنی سرد کافی شاپ نیاوران

منوی پیشنهادی

منو کافه قهوه کافی شاپ نیاوران

قهوه سرد
قهوه گرم