من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ ژوان اصفهان | من و شهر
۰ ۶۱۲

کافی شاپ ژوان

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ ژوان

۰۳۱ ۳۶۵۱ ۴۵۱۵
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، نبش سهند ، مجتمع مهر
http://manoshahr.ir/zhuan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ ژوان

خدمات-امکانات
مشخصات