من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافه امرداد اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۱۹

کافی شاپ امرداد

اطلاعات تماس کافی شاپ امرداد

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق جنوبی ، خیابان پرواز ، کافی شاپ ۱ مرداد
http://manoshahr.ir/amordad
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ امرداد

خدمات-امکانات
مشخصات