من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ طلوع اصفهان | من و شهر
۰ ۴۹۳

کافی شاپ طلوع

اطلاعات تماس کافی شاپ طلوع

۰۳۱ ۳۶۵۳ ۰۳۱
اصفهان ،سپاهان شهر ،میدان غدیر ،بلوار بهمن ،مجتمع غدیر ،کافه طلوع
http://manoshahr.ir/cafe-tolou
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ طلوع

خدمات-امکانات
مشخصات