من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ کاژه اصفهان | من و شهر
۰ ۵۲۶

کافی شاپ کاژه

اطلاعات تماس کافی شاپ کاژه

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۱۳۵۲
اصفهان ،خیابان خاقانی ،جنب شیرینی آندلس ،کوچه تلگرافی ،کافه فست فود کاژه
http://manoshahr.ir/cafe-kazheh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ کاژه

خدمات-امکانات
مشخصات