من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ سافاری اصفهان | من و شهر
۰ ۶۱۵

کافی شاپ سافاری

اطلاعات تماس کافی شاپ سافاری

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۷۸۹۹
خیابان حکیم نظامی ،کوچه جلفا ،کافه سافاری
http://manoshahr.ir/safari
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ سافاری

خدمات-امکانات
مشخصات