من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافه برگ اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۵۸

کافی شاپ برگ

اطلاعات تماس کافی شاپ برگ

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۸۷۶۱
اصفهان ، خیابان شیخ کلینی ، حدفاصل جابر و خیابان عمار ، کافه برگ
http://manoshahr.ir/barg
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ برگ

خدمات-امکانات
مشخصات