من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ کندو اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۹

کافی شاپ کندو

اطلاعات تماس کافی شاپ کندو

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۶۲۹۰
اصفهان ،میدان فیض ،ابتدای خیابان میرفندرسکی ، کافی شاپ کندو
http://manoshahr.ir/cando
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ کندو

خدمات-امکانات
مشخصات