من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ دیاکو اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۷۳

کافی شاپ دیاکو

اطلاعات تماس کافی شاپ دیاکو

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۱۱۶۸
اصفهان ،خیابان مرداویج ،حد فاصل جابر و عمار ،کافه دیاکو
http://manoshahr.ir/diaco
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ دیاکو

خدمات-امکانات
مشخصات