من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ رز اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۰۸

کافی شاپ رز

اطلاعات تماس کافی شاپ رز

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۳۹۱۵
اصفهان ،خیابان مشتاق دوم ،خیابان حمزه اصفهانی ،ساختمان درسا ،کافه رز
http://manoshahr.ir/cafe rose
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ رز

خدمات-امکانات
مشخصات