من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ لیمون اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۱

کافی شاپ لیمون

اطلاعات تماس کافی شاپ لیمون

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۰۳۲۸
اصفهان،خیابانمرداویج ،خیابان شیخ کلینی ،جنب شیرینی فروشی بهار ،کافی شاپ لیمون
http://manoshahr.ir/lemon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ لیمون

خدمات-امکانات
مشخصات