من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ آنی اصفهان | من وشهر
۰ ۱۳۴۷

کافی شاپ آنی

اطلاعات تماس کافی شاپ آنی

اصفهان ،خیابان جلفا ،بعد از کلیسا وانک ،کافه آنی
http://manoshahr.ir/ani
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ آنی

خدمات-امکانات
مشخصات

منو کافه کیک کافی شاپ آنی

منوی پیشنهادیمنو کافه خوراک ها کافی شاپ آنی

منوی پیشنهادیمنو کافه بستنی کافی شاپ آنی

منوی پیشنهادیمنو کافه نوشیدنی سرد کافی شاپ آنی

منوی پیشنهادیمنو کافه قهوه کافی شاپ آنی

منوی پیشنهادی