من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ وان اصفهان | من و شهر
۰ ۴۹۷

کافی شاپ وان

اطلاعات تماس کافی شاپ وان

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۶۲۵۰
اصفهان ،خیابان نظر شرقی ،میدان جلفا ،کافی شاپ وان
http://manoshahr.ir/one
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ وان

خدمات-امکانات
مشخصات