من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ آشور اصفهان | من و شهر
۰ ۵۰۱

کافی شاپ آشور

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ آشور

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۸۶۶۹
اصفهان ،خیابان نظر میانی ،میدان جلفا ،ضلع شرقی میدان ،پلاک ۲۲
http://manoshahr.ir/ashour
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ آشور

خدمات-امکانات
مشخصات