من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ شانت اصفهان | من وشهر
۰ ۵۸۹

کافی شاپ شانت

اطلاعات تماس کافی شاپ شانت

۰۹۱۳ ۹۰۵ ۱۲۶۶
اصفهان ،خیابان نظر میانی ،خیابان کلیسا وانک ،به سمت میدان جلفا ،ابتدای کوچه سمت راست ،کافه شانت
http://manoshahr.ir/shant
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ شانت

خدمات-امکانات
مشخصات