من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ واستو اصفهان | من و شهر
۰ ۴۶۸

کافی شاپ واستو

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ واستو

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۸۱۱۹
اصفهان ،پل فردوسی ،ابتدای خیابان کمال اسماعیل ،کافه واستو
http://manoshahr.ir/vasto
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ واستو

خدمات-امکانات
مشخصات