من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ میوه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۵۵

کافی شاپ میوه

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ میوه

۰۹۱۳ ۶۴۱ ۴۶۷۶
۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۳۲۹
اصفهان، شیخ صدوق جنوبی ،ابتدای خیابان پرواز ،کافه میوه
http://manoshahr.ir/mive
amirsharifat@gmail.com

خدمات و امکانات کافی شاپ میوه

خدمات-امکانات
مشخصات