من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ شانس اصفهان | من و شهر
۰ ۸۹۸

کافی شاپ شانس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کافی شاپ شانس

۰۹۱۳ ۵۵۸ ۰۵۹۸
۰۳۱ ۳۶۶۹ ۵۸۹۲
اصفهان ،خیابان شیخ صدوق جنوبی ،بازارچه ارمغان ،انتهای راهرو سمت چپ ،کافی شاپ شانس
http://manoshahr.ir/chance
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ شانس

خدمات-امکانات
مشخصات

منو کافه صبحانه کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه سالاد و پیش غذا کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه خوراک ها کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه بستنی کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه کیک کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه نوشیدنی سرد کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه دمنوش کافی شاپ شانس

منوی پیشنهادیمنو کافه قهوه کافی شاپ شانس

قهوه سرد
قهوه گرم